Takvask

På tide med en takvask?

Skraping, kosting og høytrykksvask vil bare gi en kortvarig effekt før mosen igjen begynner å gro. Behandlingen vår øker varigheten på det ferdige resultatet med 3 til 4 ganger. Ønsker du et varig resultat kan vi anbefale å legge sink eller kobber på mønepannene. Vi kan formidle kontakt.

Vår takbehandling vil gi et flottere tak med økt levetid. Vi utfører samtidig takkontroll, slik at ødelagte takstein vil bli avdekket. Dette reduserer faren for vannlekkasjer fra taket.

Takrenner er en kjent årsak til vannlekkasjer, og vi foretar derfor en forebyggende rens av disse. Mosen på taket bør fjernes ikke bare av estetisk hensyn, men fordi den på sikt kan gjøre skade. Mosen holder på fuktigheten, og dermed øker faren for frostsprengning på tegl.

Særlig skyggesiden av taket gir gode vekstforhold for mosen. Forebyggende tiltak kan være å fjerne skyggende greiner på trær som bidrar til vekstforholdene. Fjern kvister, løv og annet som legger seg ved stengslene på taket.

Bruk av høytrykksvask er ikke å anbefale på tak da det kan skade underlaget. Spesielt bølge eternittak må ikke vaskes med høytrykk eller skrapes da eternitten kan avgi asbestfibre.

Sjekk taket årlig for mose, og at taksteinen ligger riktig. Se etter skader og at takrenner ikke er tette av løv, kvist og mose.

Priser fra kr 6500 inkl. mva. som bla. beregnes ut fra kvm.