Stein, mur & betong

Gjør uteområdene dine som nye igjen

Gjør noe med helhetsinntrykket av uteområdet. Vi tar livet av all grønske og mose, og utsetter nye angrep fra snylteplantene. Uteområdene får ny glød og fremstår rene og pene.

Noen flater tåler røff behandling uten å ta skade. Dette vurderer vi ut fra erfaring og faglig innsikt. Asfalt og belegningsstein tåler som regel høytrykksvask. I kombinasjon med «Vikingf1» som tar livet av mose, alger og sopp blir det et flott resultat som varer lengre enn bare høytrykksvask.

Pris vil variere og beregnes hovedsakelig ut fra transport, forbruk av kjemikalier og arbeidstimer.

Vi tar gjerne en gratis og uforpliktende befaring, eller gir deg pris ut fra størrelse på arbeidet og oversiktsbilder.