Om oss

Hvem er vi? Litt historie

Litt om oss og litt historikk. Fasadevask 1 ble etablert og grunnlagt av Fred Thorkildsen og Jan Einar Nicolaisen i september 2020.

En viktig årsak til etableringen var et voksende marked grunnet mildere og fuktigere klima, som resulterer i større utfordringer med alger, mose og mikro organismer som angriper bygninger.

Fred har bakgrunn fra bygningsbransjen og renholdbransjen. Fred er eier av OGR AS (Orstad Gulv & Renhold AS). OGR har drevet med renhold siden 2013. I 2017 startet OGR med utvendig rengjøring. Hovedsakelig fasadevask og overflatevask av gårdsrom og belegningsstein. Fred så tidlig at høytrykksvasking med bruk av ulike typer rengjøringsmidler for hus og fasader var rimelig nytteløst. I tillegg var skadepotensialet med høytrykksvask for store.
Skrubbing og vasking med børste/kost tok lang tid, og resultatet ble ikke godt nok.

The American Way

Etter mye undersøkelser på nettet oppdaget Fred «the american way» å foreta utvendig rengjøring på, nemlig «Softwash.» Les mer om metoden «Softwash» under våre rengjøringsmetoder.

Via internettet ble Fred kjent med John fra Illinois som hadde 20 års erfaring innen «softwash» og alle former for utvendig rengjøring. John bisto Fred via Messenger med å bygge opp et komplisert vaskesystem bestående av tanker, rør, bensindrevet høytrykksvasker, såpeinjektor og ulikt spesialutstyr. Fred fikk også oppskriften på supermiddelet John benyttet for å ta knekken på alger, sopp og mose.

Med tanke på miljøet

I dag produserer «Norwegian Oilfield Supply» supermiddelet som har fått navnet «Vikingf1». Viking F1 er 100 % biologisk nedbrytbart.

Fra tidlig våren 2019 ble Jan Einar involvert i prosjektet til Fred. Jan Einar så seg om etter nye muligheter å drive med før han skulle gå av med pensjon fra politiet. I løpet av våren bygget han med hjelp av Fred opp et eget vaskesystem, og fikk grundig opplæring. Allerede samme sommer startet Jan Einar så smått med å ta oppdrag på Østlandet, og etablerte selskapet Fasadevasken AS.

I oktober 2019 reiste begge over til Sanford i Florida, for å delta på kurs innenfor «Softwash.» Selskapet «Softwash Systems» holdt kurset, og det var nok en bekreftelse på at vi utførte utvendig rengjøring på den best egnede måten.
«Softwash Systems» er i dag representert i 42 stater i USA, og har etablerte seg i Storbritannia og Nederland.

Nyetablert, men med grundig erfaring

Fasadevask1 AS er et nyetablert, og uavhengig selskap som knytter til seg samarbeidspartnere over hele landet. Vi bygger vårt konsept på godt utprøvde vaskemetoder utviklet i USA, og erfaring vi har skaffet oss underveis de siste årene. Fasadevask1 kvalitets sikrer våre partnere. Samtlige har gjennomgått grunnleggende opplæring med avsluttende prøver.

Utvendig rengjøring er et eget håndverk, og din eiendom fortjener det beste.

Fred Thorkildsen
Jan Einar Nicolaisen

Våre samarbeidspartnere